Ιατρεία Περιοδοντολογίας

Ο δόκτωρ Κωνσταντινίδης Βασίλειος

Περιοδοντολόγος, MSc in Prosthetics, DIPds in Periodontology, PhD in Maxillofacial Prosthetics - Μέλος του European Association for Osseointegration και European Federation of Periodontology


Μακρυγιάννη 51 : Μοσχάτο : 210 9403894 :  Χάρτης

Πλειάδων 40 : Π. Φάληρο : 210 9817538 :  Χάρτης

Ρωτήστε μας

Η Χρηση των Laser στην Οδοντιατρικη: Μια Επαναστατικη Προσεγγιση της Οδοντιατρικης Θεραπειας

Η τεχνολογία των συστηματικών laser αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων των συσκευών αυτών σε εφαρμογές που είχαν σχέση με την αεροναυπηγική, την βιομηχανική κοπή μετάλλου, την μεταφορά πληροφοριών, την κατεργασία σκληρών πετρωμάτων και στην πολεμική βιομηχανία σαν σκόπευτρα υψηλής ακρίβειας. Στην ιατρική επιστήμη η χρήση του έγινε στην επεμβατική καρδιολογία αρχικά και στις μέρες μας στην επεμβατική οφθαλμιατρική.

Η οδοντιατρική επιστήμη έχει πολλούς τομείς όπου η εφαρμογή των συσκευών laser, αρχίζει να έχει πιο γενικότερη χρήση. Αν και σαν καινούργια τεχνική, αντιμετωπίζεται ακόμα με δυσπιστία από τον κλινικό κόσμο με συνέπεια την A. D. A. (Αμερικάνικη οδοντιατρική ομοσπονδία) να αποφασίσει ότι η χρήση τους στην κλινική περιοδοντολογία δεν δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την συντηρητική απόξεση των περιοδοντολογικών θυλάκων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ομάδα των κλινικών που αποφασίσουν την εισαγωγή τέτοιων συσκευών στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη συνεχώς αυξάνεται, σε πρωτοπόρες χώρες της κεντρικής Ευρώπης ( Γερμανία, Ελβετία ) και τις σκανδιναβικές. Σε δύο συνέχειες άρθρου θα ασχοληθούμε με τις δύο πιο κύριες ομάδες Laser ανεπτυγμένων για οδοντιατρική χρήση:

Α) Laser ErYaG (ερβιουμ λέιζερ) Τα laser αυτά εισήχθησαν στην οδοντιατρική το 1989 από τους Keller & Hibst, και από την εφαρμογή τους κυρίως για την απομάκρυνση παλιών εμφράξεων αμαγάλματος, για λεύκανση, για απόφραξη οπών και σχισμών, σε περιοδοντολογική χρήση όπως γα την μείωση του πληθυσμού των βακτηρίων καθώς επίσης και για χειρουργική χρήση ενδοστοματικά ή στην κροταφογναθική διάρθρωση (ΤΜ) άρθρωση της κάτω γνάθου με το οστό του κρανίου.

Καθώς η ακτινοβολία του ErYaG είναι υψηλής απορρόφησης από το νερό, η επίδραση του στους σκληρούς ιστούς μπορεί βασικά να εξηγηθεί από την απορρόφηση της ακτινοβολίας του laser στην μάζα του νερού που υπάρχει στην αδαμαντίνη και στην οδοντίνη. Από την του νερού που εξατμίζεται βίαια από την ενέργεια της ακτίνας, προκαλείται απόπτωση των παλαιών σφραγισμάτων. Στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί και σχηματισμός σχισμών και crack στην επιφάνεια της αδαμαντίνης. Με τις τελευταίες έρευνες, αποδεικνύεται ότι η τεχνική αυτή είναι απολύτως ασφαλής χωρίς την δημιουργία ανεπιθύμητων οπών και σχισμών. (Rechman et al, 98).

Στην περιοδοντολογία τα αποτελέσματα ερευνών που σύγκριναν τα μακροχρόνια αποτελέσματα μη χειρουργικών θεραπευτικών τεχνικών με τα αποτελέσματα συστηματικής θεραπείας μόνο με laser ΕrYaG, είναι ενθαρρυντικά για την χρήση αυτών των συστημάτων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η μη χειρουργική χρήση του τύπου των laser αντικατοπτρίζουν μία στατιστικά σημαντική βελτίωση στους δείκτες της θεραπείας επιθυλιακή πρόσφυση και δείκτη φλεγμονής) συγκρινόμενα με προηγούμενα αποτελέσματα ερευνών.

Γενικά τα αποτελέσματα των ερευνών, δείχνουν ότι η θεραπεία μόνο με Laser καθώς και η συνδυασμένη θεραπεία με Laser και η απόξεση της ρίζας οδήγησε σε σημαντική μείωση του μικροβιακού φορτίου των ριζών με συνέπεια την μείωση των σπειροχαιτών και σε συστηματική αύξηση των δεικτών στην αρχή της περιόδου παρατήρησης με κατάληξη στην συνέχεια την αύξηση της υπάρξεως σπειροχαιτών και την ελάττωση των κόκκων μετά την περίοδο των δύο χρόνων που έγινε η παρατήρηση.

Παρ' όλο που η θεραπεία με τα Laser προσφέρει σίγουρα αποτελέσματα μερικά ερωτήματα ακόμα παραμένουν για την βλάβη που προκαλούν στην επιφάνεια της ρίζας. Τα ιστολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η επίδραση έγινε εκτός από την επιφάνεια της οδοντικής πλάκας και στην υποδομή της οστείνης της ρίζας. Οι έρευνες έδειξαν ότι δεν υπήρξε αποτελέσματα όπως λιώσιμο της επιφάνειας της ρίζας ή ανθρακοποίηση της επιφάνειας. Η ύπαρξη ενός τελικού σταδίου απόξεσης της επιφάνειας της ρίζας για την απομάκρυνση του νεκρωτικού ιστού της οδοντινο-οστείνης μετά την θεραπεία με Laser είναι μάλλον επιβεβλημένη λόγω του φαινομένου αυτού.

Εν συνόλω, μια μικρή ουλική συρρίκνωση , πράγμα που είναι πολύ σύνηθες με την θεραπεία με εργαλεία χειρός, παρατηρείται στην θεραπεία με Laser, Ερβιουμ γιανγκ.